Press "Enter" to skip to content

۳ طرح کارشناسان برای ادامه کار در ایستگاه فضایی بین‌المللی

کارشناسان شرکت صنایع موشکی و فضایی “انرگیا” و متخصصان مرکز هدایت پرواز سه طرح را برای ادامه برنامه‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی در ماه‌های آینده آماده کرده‌اند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: