Press "Enter" to skip to content

کتاب های درسی، معرفِ جایگاه زن در اجتماع

تهران- ایرنا- پرداختن به نقش و پایگاه اجتماعی واقعی زنان در کتاب های درسی،علاوه بر برجسته سازی جایگاه زنان و مادران در خانواده و اجتماع، الگوسازی رفتاری برای آینده سازان خواهد بود، موضوعی که به باور کارشناسان در کتاب های آموزشی کشور کمتر به آن توجه شده است.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: