Press "Enter" to skip to content

پیشنهاد برپایی روز علم‌وفناوری ۲ کشور در ۲۰۱۹/توسعه مناسبات علمی با ایران از سیاستهای مؤثر ژاپن

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز با “ماساهیکو شبایاما”، وزیر آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و تکنولوژی ژاپن در محل این وزارتخانه در ژاپن دیدار کرد و طرفین راه‌های گسترش همکاری‌های علمی بین دو کشور را مورد مذاکره قرار دادند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: