Press "Enter" to skip to content

هنوز زیر ساخت‌های ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نشده است

معاون آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه تهران با بیان اینکه درکشور ما بیشتر دانشگاهها در نسل اول و تعداد محدودی از آنها در نسل دوم به سر می‌برند و هنوز زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نشده است گفت: برای ایجاد دانشگاه نسل سوم باید زیر ساخت هایی همچون تغییر کوریکلوم های آموزشی از سوی وزارت بهداشت، تغییر رشته ها، روی کارآمدن مدیران اجرایی کارآفرین و اساتید فناور و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاهی که بتوانند ایده را به محصول تبدیل کنند، فراهم شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: