Press "Enter" to skip to content

مصرف سیگار و رابطه آن با ایجاد زخم معده

یک فوق تخصص گوارش مصرف سیگار، الکل و قرص هایی از جمله ژلوفن را عامل ایجاد و تشدید زخم معده خواند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی:

مصرف سیگار و رابطه آن با ایجاد زخم معده

یک فوق تخصص گوارش مصرف سیگار، الکل و قرص هایی از جمله ژلوفن را عامل ایجاد و تشدید زخم معده خواند.

(more…)