Press "Enter" to skip to content

ماه صفر چه آداب و اعمالی دارد؟

با فرا رسیدن ماه صفر اعمال مشترک اول هر ماه در ابتدای ماه صفر نیز قابل توجه است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: