Press "Enter" to skip to content

مانی حقیقی «تفریق» را با پریناز ایزدیار می سازد

پیش تولید فیلم تازه مانی حقیقی آغاز شد و او این روزها در حال بازبینی لوکیشن است و پریناز ایزدیار نیز در آن ایفای نقش خواهد کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: