Press "Enter" to skip to content

عمان در استان ظفار حالت فوق العاده اعلام کرد

دوحه – ایرنا – با نزدیک شدن توفان ‘لبان’ به سواحل استان ظفار در جنوب عمان ، این کشور به منظور مقابله با حوادث ناشی از آن در این استان حالت فوق العاده اعلام کرد.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: