Press "Enter" to skip to content

عضویت ایران در FATF بهانه را از دشمنان می گیرد

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که قصد سنگ اندازی در مسیر مراودات مالی با کشورمان دارند، می گیرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: