Press "Enter" to skip to content

عاداتی بد که محرک میگرن هستند

هیپوگلیسمی یا قند خون پایین می تواند زمانی که بسیار گرسنه هستید، رخ داده و موجب انبساط یا انقباض رگ های خونی شود که این شرایط می تواند محرک یک میگرن باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: