Press "Enter" to skip to content

سهام در بازارهای جهانی دوباره جهش کرد

سهام جهان روز جمعه از سقوط بازگشتند؛ اما با این حال بدترین هفته خود از فوریه تا کنون را به ثبت رساند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: