Press "Enter" to skip to content

سرویس‌دهنده ایمیل مایکروسافت در معرض آسیب پذیری سایبری

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به آسیب‌ پذیری حیاتی در سرویس‌دهنده Exchange مایکروسافت (سرویس‌دهنده ایمیل مایکروسافت) هشدار داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: