Press "Enter" to skip to content

سایپا تغییر مدیرعامل را تایید نکرد

گروه خودروسازي سايپا خبر برکناری مدیر عامل خود را که از روز گذشته در فضای مجازی انعکاس فراوانی داشت، تایید نکرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: