Press "Enter" to skip to content

رشد پروازها‌ی داخلی و خارجی در شرایط تحریم

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به افزایش نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر در بخش هوایی گفت: این آمار در شرایطی محقق شد که صنعت حمل و نقل هوایی تحریم است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: