Press "Enter" to skip to content

بازیگران نمایش «رسول» مشخص شدند

حمیدرضا نعیمی، کاظم هژیرآزاد و حبیب دهقان‌نسب بازیگران اصلی نمایش «رسول» هستند که قرار است همزمان با اربعین حسینی و ماه صفر اجرا شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: