Press "Enter" to skip to content

ایجاد بازار منطقه ای ۱.۵ میلیاردنفری در حوزه ICT/ همکاری ۵ کشور

وزیر ارتباطات خواستار ایجاد بازار منطقه ای ۱.۵ میلیارد نفری در حوزه اینترنت و ارتباطات با همکاری مشترک ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان و هند، شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: