Press "Enter" to skip to content

افزایش احساس غم در پاییز نشانه افسردگی نیست

یک روان پزشک گفت: ممکن است در فصل پاییز افراد خلق و خوی افسرده پیدا کرده و احساس غم داشته باشند اما هیچ کدام از این موارد نمی تواند نشانه افسردگی باشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: