Press "Enter" to skip to content

اختلال در موشک سایوز فضانوردان را به زمین بازگرداند

روز گذشته موشک سایوزی که حامل کپسول فضایی و دو فضانورد آمریکایی و روسی بود، دچار اختلال شد. فضانوردان ۳۰ دقیقه پس از پرتاب دوباره فرود آمدند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: