Press "Enter" to skip to content

اتریش کنترل مرزهای خود را تا مه ۲۰۱۹ تمدید کرد

اتریش با وجود امضای توافق‌نامه شینگن، مرزهای خود را برای شش ماه دیگر نیز کنترل خواهد کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: